Sosto ženklas, Visuotinės Bažnyčios žinios

sosto ženklas

sosto ženklas kaip ir kur uždirbti didelius pinigus

Petro Sosto ženklas. Popiežius aukojo Mišias kartu su naujais kardinolais.

Išleistas pašto ženklas, skirtas Popiežiaus vizitui Lietuvoje

Petro Sosto šventę liturginis kalendorius mini vasario 22 d. Šiemet tai bus Gavėnios liturginį metą pradedantis Pelenų trečiadienis, dėl to Vatikane Šv. Petro Sosto šventė buvo atkelta į šį sekmadienį ir popiežius Benediktas XVI ją šventė kartu su dieną anksčiau, šeštadienio konsistorijoje paskirtais naujais kardinolais.

Šitie žodžiai, - sosto ženklas Popiežius, - skirti pirmiausia jums, brangūs broliai, kurie esate daug nusipelnę Dievo tautai dosniai sosto ženklas išmintingai sosto ženklas savo ganytojišką tarnystę vyskupijose, vadovaudami Romos Kurijos dikasterijoms arba tarnaudami Bažnyčiai studijomis ir dėstymu.

Naujojo kardinolo paskyrimas – svarbus ženklas Lietuvai

Kardinoliška garbe, suteikta jums kaip jūsų ištikimo darbo Viešpaties vynuogyne įvertinimas, kartu pagerbiamos ir bendruomenės bei tautos, iš kurių jūs esate kilę ir kurioms garbingai atstovaujate. Ji taip pat suteikia jums naują atsakomybę ir reikalauja, kad su dar didesniu uolumu tarnautumėte Kristui ir visai krikščioniškai bendrijai. Toliau homilijoje Popiežius komentavo Šv.

užsidirbti pinigų iš žaidimų petys į galimybes

Petro Sosto ženklą, simbolizuojantį Petro Įpėdinio, vienybėje su visais ganytojais, vykdomą tarnystę. Evangelijos ištrauka šiandien kalba apie Petrą, kuris, pagautas dieviškojo įkvėpimo, išpažįsta tvirtą tikėjimą, jog Jėzus yra Dievo Sūnus, žadėtasis Mesijas.

Atsakydamas į tokį aiškų tikėjimo išpažinimą, Petro pareikštą visų apaštalų vardu, Kristus atskleidžia kokią sosto ženklas jis ketinąs jam suteikti. Mt, 16, Brangieji broliai ir seserys, - tęsė homiliją popiežius Benediktas, - šį Evangelijos epizodą dar geriau paaiškina plačiai žinomas meno kūrinys, puošiantis sosto ženklas Vatikano baziliką — Sosto altorius.

Popiežiaus valstybinis vizitas – svarbi žinia Lietuvos žmonėms

Kai perėję didingą centrinę navą ir kirtę transeptą atsiduriame apsidėje, prieš mus iškyla didžiulis bronzinis sostas, kuris tarsi kabo ore, bet iš tiesų jį palaiko keturios Didžiųjų Vakarų ir Rytų Bažnyčios tėvų statulos. Virš sosto, angelų apsupty, sosto ženklas lange šlovingai spindi Šventoji Dvasia. Ką mums sako šis Berninio genijaus sukurtas skulptūrinis ansamblis? Jis mums vaizduoja Bažnyčios esmę sosto ženklas Petro tarnystę joje. Bronzinės katedros viduje įmontuotas devintojo amžiaus medinis krėslas, apie kurį ilgai buvo manoma, kad tai paties apaštalo Petro sostas.

sosto ženklas

Jis sosto ženklas patalpintas šiame altoriuje dėl didžios simbolinės reikšmės; dėl to, kad simbolizuoja apaštalo Petro mokymo tęstinumą jo įpėdinių tarnystėje. Petro sostas primena ir kitą dalyką — garsiuosius šv. Iš tiesų, vadovavimas tikėjimui neatskiriamas sosto ženklas meilės.

Tikėjimas be meilės nebūtų tikras krikščioniškas tikėjimas. Tačiau šv.

Laba diena, Lietuva - Pakeistas karalienės atvaizdas ant svarų

Eucharistija yra Kristaus meilės sakramentas, kuriame sosto ženklas visus buria aplink save taip, kaip prie savęs patraukė nuo kryžiaus plg. Jn 12, Tad ir Petro sosto ženklas yra pirmavimas meilėje eucharistine prasme, tai yra rūpinimasis visuotine Kristaus Bažnyčios bendryste.

Eucharistija yra šios sosto ženklas forma ir matas, yra garantija, kad ši bendrystė ištikimai laikysis tikėjimo tradicijos, - kalbėjo Popiežius su naujais kardinolais koncelebruotų Šv. Petro Sosto šventės Mišių homilijoje. All the contents on this site are copyrighted ©.

Įdomūs straipsniai