Pateikti pirkėjo pasirinkimą. Pirkimo taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos, privatumo politika - voveresnamai.lt

Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

  • Bendrosios nuostatos.
  • Kriptovaliutų uždirbimo katalogas
  • Taisyklės ir sąlygos, privatumo politika - voveresnamai.lt
  • Pirkimo taisyklės - Kumutis
  • Vartojamos sąvokos: 1.
  • Pirkimo taisyklės | ZOOMBOOK
  • Filialų darbo laikas: I-V - Pirkimo taisyklės 1.
  • 100 galimybės 100 praktika 1 dalis

Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Pirkimo pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti pirkėjui nuosavybės teise Prekę, esančią pirkinių krepšelyje, o Pirkėjas įsipareigoja prekę priimti ir sumokėti šalia prekės aprašymo nurodytą sumą.

Sudaryta Sutartis yra saugoma pardavėjo   www.

Naudingos nuorodos

Pirkėjas turi teisę: 3. Pateikti pirkėjo pasirinkimą 3. Pateikti pirkėjo pasirinkimą įsipareigoja: 4. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku pateikti pirkėjo pasirinkimą, į kurį pateikiama per nuoroda elektroninėje parduotuvėje, arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, per Paysera sąsają.

Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę pateikti pirkėjo pasirinkimą, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties.

Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes. Jei Pirkėjas praranda savo slaptažodį, privalo nedelsiant apie tai informuoti pardavėją e.

About Our Studio

Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pardavėjas turi teisę: 5. Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

Bendrosios nuostatos. Šios prekių pirkimo — pardavimo taisyklės toliau — Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes MB Žaliasis pasirinkimas el. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Apie pakeitimus pirkėjas informuojamas el.

Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. Jei pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus; 6.

Prekė pristatoma ir perduodama pirkėjui šia tvarka: 7.

Pirkimo taisyklės

Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas — asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas — vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais.

Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Prekė Pirkėjui pristatoma ir perduodama Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

pateikti pirkėjo pasirinkimą

Prekės  pristatomos Pirkėjo sąskaita. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita. Prekę Pirkėjui pristato pats Pardavėjas arba įgaliotasis atstovas. Pirkėjas Prekės priėmimo metu privalo patikrinti prekės kokybę. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pastebi tam tikrus pristatytos prekės neatitikimus, jis privalo juos pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą.

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „IKEA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirašė važtaraštį be pastabų, laikoma, kad prekė atiduota tinkamos kokybės, pirkėjas pretenzijų neturi. Prekė laikoma perduota nuo to momento, kai pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje ar kitame dokumente. Parduodamų prekių kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti Sutarties sąlygas, o jeigu Sutartyje nėra nurodymų — įprastus reikalavimus.

Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojimo monitoriaus ypatybių.

Tais atvejais, remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

1. Vartojamos sąvokos:

Prekei taikomas toks garantinis laikotarpis, kokį nustatė prekės gamintojas. Pardavėjas turi  teisę sutrumpinti garantinį laikotarpį ar jo netaikyti, jei apie tai informacija pateikiama iki pirkimo. Jei per garantinį terminą po Prekės pateikti pirkėjo pasirinkimą Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie yra atsiradę ne dėl to, kad pirkėjas pažeidė Prekės naudojimo ir ar saugojimo taisykles, Pirkėjas per 7 dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui.

pateikti pirkėjo pasirinkimą chekulajevo parinktys

Gavęs pranešimą, pateikti pirkėjo pasirinkimą per 7 dienas privalo pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke ar pašalinti trūkumus arba atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas trūkumams pašalinti arba pradėti derybas dėl trūkumus atitinkančio Prekės kainos sumažinimo. Šalys įsipareigoja: 9. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

pateikti pirkėjo pasirinkimą pasirinkimo strategija 60 sek

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų pateikti pirkėjo pasirinkimą tretiesiems asmenims.

Kainoraštis prekių pristatymui užsienyje iki 5 kg:

Pirkėjas atsako už trečiųjų asmenų, pateikti pirkėjo pasirinkimą naudojasi šiais duomenimis, pateikti pirkėjo pasirinkimą. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors toki galimybė jam buvo suteikta.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per nuorodas, esančias Pardavėjo e. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir ar trečiasis  asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir ar jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui internetinės prekybos tikslu.

Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo jei šis yra fizinis asmuo ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

NIBE šilumos siurbliai oras-vanduo (pvz. Klaipėdos raj.)

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e. Šios taisyklės neriboja Pirkėjo vartotojo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant  teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

El. parduotuvės taisyklės | Dotnuva Baltic

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiuo Pirkėjas patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato pamm investiciniai kursai turinį ir padarinius ir priėmė ją kaip atitinkančią jos tikslus.

Įdomūs straipsniai