Užsidirbti pinigų darbo biržoje

užsidirbti pinigų darbo biržoje

Bedarbio pašalpos (nedarbo išmokos) skaičiuoklė

Nedarbo išmokos Nedarbo išmokos Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką NSDI, plačiau žinoma kaip bedarbio pašalpa. Šios išmokos priklauso, jeigu jūs: buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t. Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos paskutinis draustumas turi būti Lietuvoje.

Pavyzdžiui, kai nustatoma, jog asmuo gyveno vienoje valstybėje, o dirbo kitoje, arba darbas kitoje šalyje buvo sezoninis, terminuotas ar laikino pobūdžio. Jeigu per pastaruosius 30 mėnesių jūs nesate išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje, tačiau tokį laikotarpį esate dirbęs kitoje ES valstybėje narėje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jūs galite iš ankstesnės darbo vietos valstybės kompetentingos įstaigos pristatyti dokumentą apie nedarbo užsidirbti pinigų darbo biržoje ir darbo laikotarpius ES, EEE šalyse ir Šveicarijoje toks dokumentas yra forma U1 PD.

Tuomet užsienyje turėtas nedarbo draudimo stažas bus įskaitytas Lietuvoje. Už socialines išmokas atsakingos skirtingų valstybių įstaigos susisieks tarpusavyje dėl duomenų gavimo tai gali užtrukti iki keleto mėnesių. Jeigu dirbote kitoje ES, EEE šalyje ar Šveicarijoje ir ten jums priklauso nedarbo išmoka, turite teisę išvykti ieškoti darbo į Lietuvą ir šiuo paieškos laikotarpiu gauti NSDI iš užsienio šalies ją eksportuoti į Lietuvą.

Darbo birža bedarbiams nebegali laiku išmokėti nedarbo išmokų

Nedarbo išmoką 3 mėnesius ir toliau galite gauti iš ES valstybės, kurios darbo biržoje esate užsiregistravę, tačiau atvykti darbo ieškoti į Užsidirbti pinigų darbo biržoje, jeigu: šalyje, kurioje tapote bedarbiu -eturite teisę gauti nedarbo išmoką; bent prieš 4 savaites užsiregistravote kaip darbo ieškantis asmuo šalies, kurioje tapote bedarbiu -eužimtumo tarnybose; paprašėte savo nacionalinių užimtumo tarnybų išduoti leidimą eksportuoti bedarbio pašalpą NSDI išmokos eksporto dokumentas yra U2 PD ; grįžus į Lietuvą per 7 dienas užsiregistruosite Užimtumo tarnyboje ir reguliariai joje lankysitės.

Sugrįžus ne iš ES, EEE valstybių narių bei Šveicarijos ir ne iš šalių, su kuriomis Lietuva yra sudariusi dvišales sutartis dėl socialinės apsaugos, apimančias nedarbo išmokas Ukraina, Baltarusijanedarbo draustumo laikotarpiai nėra sumuojami.

dar vienas būdas užsidirbti pinigų internetu vaizdo įrašas apie pinigų uždirbimą bitkoinuose

Kaip gauti NSDI? Pirmiausia reikia atvykti užsiregistruoti į teritorinę Užimtumo tarnybą, kurios sprendimu bus suteiktas bedarbio statusas. Nedarbo išmoka skiriama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, kurios reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui ir uždarbis internete nuo 500 dienų trukmei nustatyti, gavimo. Išmokos dydis Nedarbo draudimo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama: Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi ,25 Eur, t.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito užsidirbti pinigų darbo biržoje mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius: pirmą - trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį - 38,79 proc. Jeigu Jūs Užimtumo tarnyboje užsiregistravote ir Jums bedarbio statusas suteiktas iki Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 75 proc.

vakarų opcionų brokeriai kriptovaliuta kaip užsidirbti pinigų kriptovaliuta

Jeigu Jūs Užimtumo tarnyboje užsiregistravote ir Jums bedarbio statusas suteiktas po Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 proc. Jei gaunate socialinio draudimo, šalpos ar valstybinę pensiją išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenisnetekto darbingumo periodinę kompensaciją ar ligos išmoką dėl užsidirbti pinigų darbo biržoje atsitikimo darbe ar profesinės ligos, taip pat ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, Jums bus mokama tik nedarbo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar išmokų sumą.

Dažniausiai užduodami klausimai

Darbuotojui, dirbusiam vienoje įmonėje 5 ir daugiau metų, atleidimo iš darbo atveju priklauso ir papildomos ilgalaikio darbo išmokos. Šios išmokos mokamos visiems darbuotojams, dirbusiems pagal darbo sutartis, išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Centrinio banko atleistus asmenims. Išmokos mokamos tiems darbuotojams, kurie atleisti iš darbo ne anksčiau kaip metų liepos 1 dieną.

dvejetainių opcionų apimtys parinkties pasienio vaizdo įrašas

Ruošiamės grįžti į Lietuvą iš Anglijos visam laikui. Jei registruosimės Užimtumo tarnyboje, ar mums priklausytų bedarbio pašalpa kol susirastumėme darbą? Nedarbo išmoka Lietuvoje gali būti mokama tik tuo atveju, jeigu paskutinis draustumas yra Lietuvoje.

Ar isejus is darbo savo noru priklauso bedarbio pasalpa?

Jeigu jūs išėjote iš darbo Jungtinėje Karalystėje, pasidomėkite, galbūt jūs galite gauti nedarbo išmoką ten. Nedarbo išmoką bent 3 mėnesius ir toliau galite gauti iš Jungtinės Karalystės,  tačiau atvykti darbo ieškoti į Lietuvą, jeigu: Anglijoje turite teisę gauti nedarbo išmoką; bent prieš 4 savaites iki išvykimo užsiregistravote kaip darbo ieškantis asmuo Anglijos užimtumo tarnybose; paprašėte Anglijos užimtumo tarnybų išduoti leidimą eksportuoti nedarbo išmoką NSDI išmokos eksporto dokumentas yra U2 ; grįžę į Lietuvą per 7 dienas užsiregistruosite Užimtumo tarnyboje ir reguliariai joje lankysitės taip pat turėsite pateikti dokumentą U2.

Parengta pagal Sodros informaciją.

Įdomūs straipsniai