Terminas realus variantas,

terminas realus variantas

Keičiamas ar šalinamas iš Terminų terminas realus variantas termino straipsnis įrašomas į archyvą.

voveresnamai.lt > Diskusijos > CK str. 2d., kai banko paskolos terminas dar nesuejes

Archyvinį terminas realus variantas straipsnį sudaro: Terminų banko valdytojas ir tvarkytojas numato valstybės institucijų turimų terminų bazių terminų perkėlimo į Terminų banką procedūras. Specialiųjų sričių terminų bazių, terminų žodynų duomenis į Terminų banką gali teikti aukštosios mokyklos, mokslo institucijos ir kiti juridiniai arba fiziniai asmenys.

terminas realus variantas dvejetainiai variantai su robotais

Terminų perkėlimo į Terminų banką procedūras numato Terminų banko valdytojas ir tvarkytojas. Terminų žodynai rengiami pagal Kalbos komisijos patvirtintus Bendruosius terminų žodynų rengimo reikalavimus.

 • Nebesuprantu
 • Когда Николь взялась за ранку на ноге, девочка перестала плакать и поглядела на Николь огромными удивительно синими глазами.

 • Твой отец вырос в Японии.

 • Pirktas pagal pasirinkimą
 • Погляди-ка, - он поднес ладонь с трофеем к глазам Николь.

Terminai iš terminų bazių teikiami remiantis Metodikos 14 dalyje nustatytais termino straipsnio reikalavimais. Svarstomą termino straipsnį sudaro: Kalbos komisija atlieka jai pateiktų terminų straipsnių kalbinę, prireikus ir dalykinę ekspertizę.

 • А скажи мне, Патрик, - спросила она помедлив, - ты уже решил, что будешь делать, если Наи отправится на Носитель, а мы .

 • Rts diagramos nepastovumas
 • Через несколько мгновений огромное красное кольцо медленно поплыло на север.

Ekspertai skiriami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Ekspertai negali būti tiesiogiai su terminų straipsnių rinkinio -ių rengimu susiję asmenys. Už atliktą darbą ekspertai atlyginami iš Kalbos programų lėšų pagal autorines sutartis.

Kalbos komisijos nustatytu laiku ekspertai raštu pateikia savo išvadas Kalbos komisijos Terminologijos pakomisei. Terminų straipsnių rinkinys -iai ir ekspertizės išvados svarstomi Terminologijos pakomisės posėdyje, dalyvaujant to rinkinio teikėjams ar ir rengėjams.

Dakar 2020 - Inbank team Pitlane - Benediktas Vanagas - with EN subtitles

Jei Kalbos komisijai pateikti terminų straipsniai jų rinkiniai turi būti vertinami skubos tvarka, kalbinė ir ar dalykinė ekspertizė neatliekama.

Tokie terminų straipsniai jų rinkiniai teikiami svarstyti Terminologijos pakomisei. Terminologijos pakomisės posėdyje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nuostatas, nutariama teikti terminų straipsnių rinkinį -ius svarstyti ir aprobuoti Kalbos komisijai numatomas terminų statusas aprobuoti ar pasirašyti Kalbos komisijos terminas realus variantas numatomas terminų statusas teiktini arba siūlyti terminas realus variantas straipsnių teikėjams rengėjams pataisyti terminų straipsnius pagal ekspertizės ir arba pakomisės posėdžio išvadas.

kriptovaliuta internete garsūs prekybos centrai

Prireikus pataisytus terminų straipsnius jų rinkinį Terminologijos pakomisė svarsto iš naujo. Terminų ekspertavimo ginčai nagrinėjami ir sprendžiami Kalbos komisijos posėdžiuose. Terminas realus variantas komisija, posėdyje apsvarsčiusi Terminologijos pakomisės siūlymus ir terminų straipsnių terminologinę kokybę, priima sprendimą dėl terminų aprobavimo.

Terminų straipsnių teikėjai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie terminų statuso suteikimą aprobuoti arba teiktini gavimo dienos galutinai parengia terminų straipsnius Terminų bankui. Galutinio terminų straipsnių statuso pažymą įrašo ir terminų straipsnius į Terminų banką įtraukia tik už šį darbą atsakingi Kalbos komisijos darbuotojai.

Terminų straipsnių teikėjai gali siūlyti pakeisti Terminų banke esančius terminų straipsnius arba iš viso juos išbraukti. Šie pasiūlymai turi būti motyvuoti.

Jie svarstomi Kalbos komisijoje šios Metodikos 20—29 punktuose nustatyta tvarka.

kriptovaliutos perspektyvos giminaičiams prekybos filtras tiems

Terminologijos pakomisei ir arba Kalbos komisijai pritarus terminų straipsnius Terminų banke keičia arba iš jo šalina tik atsakingi Kalbos komisijos darbuotojai. Neesminiai terminų straipsnių keitimai nėra teikiami svarstyti Terminologijos pakomisei ir arba Kalbos komisijai, į Terminų banką juos įtraukia atsakingi Kalbos komisijos darbuotojai.

terminas realus variantas

Iš keičiamų ar šalinamų terminų straipsnių sudaromi archyviniai terminų straipsniai, jie saugomi Terminų banko archyve. Terminų bankui, kaip duomenų bazei, taikomos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos.

Aprobuotų, teiktinų terminų straipsniai ir neteiktini terminai, įtraukti į Terminų banką, yra laisvai ir nemokamai prieinami kiekvienam interneto vartotojui.

 1. Синий Доктор обследовала Николь с помощью монитора.

 2. Я попросила вас сходить со мной сюда сегодня, - промолвила Наи, приступая к сортировке белья, - потому что хочу переговорить о Галилее.

 3. Dolerių svyravimas šiandien
 4. Верховный Оптимизатор направилась к выходу из зала.

 5. Internetinio vertimo pajamos

Registruojami Terminų banko valdytojo ir tvarkytojo, taip pat registruotojo vartotojo statusą turintys vartotojai; Terminų banko saugos politika ir elektroninės informacijos saugos valdymo reikalavimai nustatomi Lietuvos Respublikos terminų banko nuostatais, Lietuvos Respublikos terminų banko informacinės sistemos saugos nuostatais, patvirtintais Terminų banko valdytojo ir tvarkytojo, ir kitais saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais.

Terminų banko reorganizavimo ar likvidavimo klausimus sprendžia Terminų banko valdytojas ir tvarkytojas.

terminas realus variantas 2 valandas internete užsidirbti

Likviduojamo Terminų banko duomenys perduodami kitam tvarkytojui, archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre Gedimino pr.

kaip laikyti bitcoin yra kiek satoshi

Konsultuojame 8.

Įdomūs straipsniai