Konkrečios galimybės

Teorinė profesinio mokymo programų dalis ir dalis praktinio mokymo gali būti įgyvendinama naudojant skaitmenines priemones, o dalis gali būti atidedama, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas.

uždirbti moderniai internetu naujų uždarbio internete 2020 m

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino rekomendacijas, kuriose numatyta, kaip profesinio mokymo įstaigos turi pasirengti, rekomenduojamos virtualios aplinkos, taip pat mokymai pedagogams, jeigu pritrūktų skaitmeninių kompetencijų, ir kt. Iki kovo 23 d.

Pareiškėjui atliekant laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių 1-uosiuose pataisos namuose,  m. Pareiškėjas nesėkmingai siekė, kad jam būtų leista naudotis internetu pataisos namuose, konkrečios galimybės skundai administraciniams teismams taip pat buvo atmesti. Nacionaliniai teismai nustatė, jog teisė nuteistiesiems naudotis internetu nėra numatyta jokiame teisės akte, atvirkščiai, bylai reikšmingu metu Bausmių vykdymo kodeksas nustatė draudžiamų daiktų ir reikmenų sąrašą, kuriame buvo numatytas ir draudimas nuteistiesiems naudotis ryšio priemonėmis. Anot teismų, tokį draudimą pateisino siekis vykdyti konkrečios galimybės veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. Šioje byloje Teismas vertino, ar draudžiant pareiškėjui naudotis internetu buvo ribojama jo teisė gauti informaciją, o jei taip, ar toks ribojimas buvo pagrįstas Konvencijos 10 straipsnio požiūriu.

Rekomenduojama pasirinkti tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kurioje būtų galima bendrauti konkrečios galimybės ir asinchroniniu laiku. Profesinėms mokykloms, dar neturinčioms virtualios aplinkos, siūloma kreiptis moodle ktu.

Iki kovo 27 d. Profesinio mokymo įstaiga taip pat turėtų paskirti informacinių ir komunikacinių technologijų koordinatorių, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais. Profesinio mokymo įstaigoje reikėtų susitarti, kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, teorinė medžiaga, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, ir kt.

dvejetainis robotas kas yra šios apžvalgos

Mokymo medžiaga gali būti įprasta, pvz. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti ir kt. Mokytojai gali sukurti uždarą feisbuko grupę, kurioje visi galėtų dalytis patirtimi.

konkrečios galimybės

Jeigu socialiai pažeidžiamos grupės mokinys namuose neturi kompiuterio ir interneto ryšio, profesinio mokymo įstaigų prašoma pagal galimybes ieškoti būdų laikinai suteikti jam kompiuterį, planšetę, mobiliojo ryšio kortelę su mobiliais duomenimis.

Profesinio mokymo programoms įgyvendinti siūloma pasinaudoti laisvai prieinamu skaitmeniniu mokymo turiniu: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro tinklalapyje www.

Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti, pasiekiama adresu bendriejigebejimai. konkrečios galimybės

konkrečios galimybės

Dar neturintys prieigos prie šios priemonės, gali kreiptis į Konkrečios galimybės ir profesinio mokymo plėtros centrą info kpmpc. Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema randama adresu konkrečios galimybės.

pamm paskyros forumas

Taip pat prieinami ir atvirieji ištekliai kitomis kalbomis, pvz. Pagalbos taip pat galima kreiptis į bendrojo ugdymo mokyklas ar kitas švietimo įstaigas.

konkrečios galimybės perkant pasirinkimą

Mokyklos kviečiamos agentūrai siųsti ir savo siūlymus. Informacija apie nuotolinį mokymą ir kontaktai, kuriais galėtų gauti pagalbą mokiniai, nepilnamečių mokinių tėvai, mokytojai, turėtų būti skelbiama profesinio mokymo įstaigos interneto svetainėje.

Autorius: asocijuotas partneris, advokatas Kęstutis Žičkus Negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų, yra viena iš žalos formų, kaip nustatyta Civiliniame kodekse. Negautų pajamų sąvoka nėra apibrėžta įstatyme, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad negautos pajamos yra kreditoriaus numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų skolininko veiksmų, arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius Tel.

Įdomūs straipsniai