Naudojant realių galimybių metodą

Kaip tai veikia? Džiugu, kad Lietuvoje yra tokių mokymo įstaigų, kurios ne tik seka pasaulines tendencijas, bet jas ir diegia, siekiant užtikrinti aukštą mokymosi lygį bei efektyvumą.

kaip užsidirbti 5000 eurų internete

Naudojant Team Academy mokymosi metodą, mokymosi procesas vyksta per realią patirtį:  nuo pat studijų pradžios studentai įkuria įmones ir valdo jas remiantis realių įmonių verslo procesų praktika. Pasak Aušros Gaivenienės, studentai tokiu būdu turi galimybę užsidirbti lėšų, panaudojant jas kelionėms po kitas šalis, kuriose veikia Team Academy. Čia jie turi unikalias galimybes susipažinti su kitų šalių rinkomis, kultūra bei verslo sąlygomis, galbūt net pradėti tarptautinį verslą.

Kaip tai veikia?

Tokia patirtis itin vertinga, nes ugdo globalų požiūrį ir skatina verslo plėtrą. Šis mokymosi metodas skatina savarankiškumą, iniciatyvumą, motyvaciją bei asmeninę atsakomybę už savo sprendimus. Team Academy metodas orientuotas į tvarų, socialiai atsakingą verslą bei subalansuotą lyderystę, kuri nukreipta ne į vieną lyderį, bet į komandinės lyderystės dvasią ir dinamišką komandinę veiklą.

Tai puiki galimybė atrasti ir suprasti, kas tau tinka, o kas ne, kokios stipriosios ir silpnosios asmenybės savybės bei kokių kompetencijų reikia įgyti norint pasiekti gerų rezultatų. Dirbant savarankiškai, komandose, su profesionaliais lektoriais ir komandų ugdančiaisias vadovais koučeriais pasirengiami ir įgyvendinami asmeniniai norimų išsiugdyti kompetencijų planai.

ne įmoka, kaip užsidirbti pinigų tikri žmonių atsiliepimai apie dvejetainius variantus

Studentai įgyja lyderystės, darbo komandoje, konfliktų sprendimo, bendruomeniškumo, lojalumo, lankstumo, atsakomybės bei kitas kompetencijas, būtinas kiekvienos subalansuotos asmenybės formavimui. Studentai spręsdami realias verslo problemas iškart praktikoje išbando verslo vadybai reikiamus įgūdžius, o atsakymų į kylančius klausimus ieško bei specialybės žinias rinkodaros, finansines, teisines, psichologines ir kitas įgyja skaitydami kruopščiai atrinktą literatūrą.

Account Options

Siekdami savo įgyvendinamų projektų rezultatyvumo, studentai naudoja pažangius projektų valdymo įrankius bei kitas naujausias IT galimybes taip įgydami reikiamus technologinius įgūdžius. Pristatydama Team Academy, verslo konsultantė, Vilniaus verslo kolegijos VVK dėstytoja Aušra Gaivenienė atkreipia dėmesį, kad šis mokymosi metodas turi tam tikrus privalomus vertinimo kriterijus.

naudojant realių galimybių metodą

Ši sistema sukurta komandų darbo kokybei gerinti bei stiprinti. Puls pareigūnas vienas iš privalomų komponentų — atitinkamai įrengtos mokymosi erdvės. Tam, kad mokymasis vyktų pagal Team Academy standartus, reikalinga ir atitinkama aplinka.

naudojant realių galimybių metodą

Atsižvelgiant į konkrečios šalies įstatymus, švietimo sistemas, finansines galimybes bei kultūrinius aspektus yra ir tam tikrų skirtumų. Mokymasis pagal Team Academy naudojant realių galimybių metodą šalių yra mokamas, nes jo diegimas ir pritaikymas reikalauja nemažai investicijų.

Tačiau yra tokių šalių kaip Suomija šio metodo pradininkėkurioje mokslas naudojant Team Academy būdą yra finansuojamas valstybės. Suomijoje absolventų, baigusių studijas pagal TA metodą, įsidarbinimo arba savo verslo sukūrimo procentas yra gerokai aukštesnis nei baigusių įprastines studijas.

Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektai Kompetencijų ugdymo praktika Projektas kaip metodas Projektas apibūdinamas kaip mokymosi metodas, padedantis išmokti praktiškai naudotis žiniomis Petty,Šiaučiukėnienė, Jis skatina mokinius mokymąsi sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratintis dirbti grupėje kartu su kitais, sprendžiant vieną visiems aktualią problemą. Šiuo metodu galima mokytis vieno dalyko, bet dažniausiai jis peržengia vieno dalyko ribas, ypač tada, kai sprendžiamos realios problemos.

Tai patvirtina aukštas studijų kokybės lygio pripažinimas bei įvairios nominacijos šalies mastu, pavyzdžiui, Suomijos švietimo ir mokslo ministerija yra pripažinusi mokymąsi pagal Team Academy metodą  kokybės ženklu švietimo sistemoje. Tačiau ji atkreipia dėmesį į tai, kad praktika patvirtina, jog ne visi verslininkai yra baigę su tuo susijusius mokslus, o ir ne visi baigę verslo vadybą tampa verslininkais.

Tai natūralu, nes būti verslininku nėra vien mokslas. Būtina praktika, žinių taikymas ir atranka, kas kokioje situacijoje labiau tinka, atitinkamų kompetencijų išsiugdymas.

Projektas kaip metodas

Todėl rengiant verslininkus, vadybininkus labai svarbu mokyti ne vien teorinių dalykų, o ugdyti verslumo įgūdžius, kuriuos sudaro daug komponentų,  dauguma kurių įgyjami teorinius dalykus taikant bei išbandant praktiškai.

Taip pat nepamirškime, kad tiek įvairūs tyrimai, naudojant realių galimybių metodą praktika rodo, kad išlaikyti jaunų žmonių dėmesį vien įprastinio dėstymo būdu gerų rezultatų neduoda. Tik įtraukimas į mokymosi procesą, praktika, diskusijos ir komandinė veikla motyvuoja ir skatina norą tobulėti.

Ах, Элли, Элли. - воскликнула Николь, и слезы потекли по ее щекам. - А это наш приятель Арчи.

Tikras antrepreneris nebijo rizikuoti ir prisiimti atsakomybę, jis nebijo nesėkmių, klaidas vertina kaip pamokas, iš kurių reikia pasimokyti ir toliau siekti savo tikslų, nežiūrint iškylančių sunkumų ir iššūkių. Tai asmuo, kuris nori būti ir yra atsakingas už savo ateitį.

Atsipirkimo laiko apskaičiavimo metodas vis dar labai populiarus. Dažniausiai vadybininkai stengiasi derinti paprastesnius ir sudėtingesnius vertinimo metodus, keletą iš jų aptarsime plačiau. Finansinė investicinio projekto analizė grindžiama projekto efektyvumo nustatymu, remiantis projektuojamais pinigo srautais. Šie srautai rodo būsimas investicijas bei veiklos pajamas ir išlaidas.

Įdomūs straipsniai