Sausumos prekybą.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
Istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Nors nuo senų laikų atskiras šilko kelio teritorijos atkarpas kontroliavo skirtingos tautos tocharai, baktrai, sogdai, dajuaniai ir kt.

En 15 tikslas. Saugoti, atkurti ir skatinti darnų sausumos ekosistemų naudojimą 15 tikslas.

binariniai straipsniai pradedantiesiems galimybės 3 0 su alexey universal

Saugoti, atkurti ir sausumos sausumos prekybą darnų sausumos ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės būklės blogėjimą ir pakreipti šį procesą priešinga kryptimi bei sustabdyti biologinės įvairovės praradimą Iki metų užtikrinti sausumos ir vidaus gėlo vandens ekosistemų ir jų paslaugų, pirmiausia miškų, pelkių, sausumos prekybą ir sausumų, išsaugojimą, atkūrimą ir tausų naudojimą laikantis tarptautinėse sutartyse nustatytų įsipareigojimų.

Iki metų skatinti visų rūšių miškų darnaus valdymo įgyvendinimą, stabdyti miškų kirtimą, atkurti išnykusius miškus ir labai padidinti miškų želdinimą pasauliniu lygiu.

ką šiandien užsidirbti kurie uždirba pinigus asterijose

Iki metų kovoti su dykumėjimu, atkurti nykstančią žemę ir dirvožemį, įskaitant žemę, paveiktą dykumėjimo, sausros ir potvynių, ir siekti, kad žemės būklė neblogėtų visame pasaulyje. Iki metų užtikrinti kalnų ekosistemų išsaugojimą, įskaitant jų biologinę įvairovę, siekiant padidinti jų pajėgumą teikti naudą, kuri yra būtina sąlyga darniam vystymuisi.

užsidirbti nuotoliniu būdu namuose

Imtis skubių ir reikšmingų veiksmų, siekiant sumažinti gamtos buveinių būklės sausumos prekybą, sustabdyti biologinės įvairovės praradimą ir iki metų apsaugoti nykstančias rūšis ir užkirsti kelią jų išnykimui. Skatinti sąžiningą ir lygiateisį dalijimąsi genetinių išteklių teikiama nauda sausumos prekybą suteikti galimybes naudotis tokiais ištekliais, kaip susitarta tarptautiniu lygiu.

Imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant sustabdyti neleistiną saugomų augalijos ir sausumos prekybą rūšių naikinimą ir neteisėtą prekybą jais bei išspręsti neteisėtos laukinės floros ir faunos pasiūlos ir paklausos klausimus. sausumos prekybą

sausumos prekybą 15 opcionų kainodara

Iki metų įdiegti priemones, skirtas užkirsti kelią svetimų invazinių rūšių platinimui ir labai sumažinti sausumos prekybą poveikį žemės ir vandens ekosistemoms, taip pat kontroliuoti arba sunaikinti tokias pirmenybines rūšis.

Iki metų įtraukti ekosistemų ir biologinės įvairovės vertybes į nacionalinį ir vietinį planavimą, vystymosi procesus, skurdo mažinimo strategijas ir ataskaitas.

Rauna stogą Hitleris apie kalafiorus N 18

Sutelkti ir labai padidinti finansinius išteklius iš visų šaltinių, siekiant išsaugoti ir tausiai naudoti biologinę įvairovę ir ekosistemas. Sutelkti iš visų šaltinių ir visais lygiais didelius išteklius, skirtus darniam miškų valdymui finansuoti, ir numatyti tinkamas paskatas besivystančioms šalims tokiam valdymui, įskaitant išsaugojimą ir miškų atželdinimą, remti.

dvejetainių opcijų atšaukimas

Didinti pasaulinę paramą pastangoms kovojant su neleistinu saugomų rūšių naikinimu ir neteisėta prekyba, įskaitant vietos bendruomenių gebėjimų naudotis darnaus pragyvenimo šaltinio galimybėmis stiprinimą.

Įdomūs straipsniai