Peržiūros galimybės.

peržiūros galimybės

Abstrakčios sutarties keitimo sąlygos

Bylos 89 straipsnis. Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu 1.

peržiūros galimybės

Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos peržiūros galimybės procedūros pagal šį įstatymą, kai yra peržiūros galimybės vienas iš šių atvejų: 1 kai pakeitimas, peržiūros galimybės į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą.

Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama.

Finansinių ataskaitų peržiūra kaip informacijos apie įmonę patikimumo užtikrinimo priemonė Santrauka Viena iš priemonių, padedančių užtikrinti, kad paskelbta informacija apie įmonę būtų teisinga, yra jos finansinių ataskaitų auditas. Tačiau auditas kaip privalomas kokybės patvirtinimo instrumentas yra taikomas tik viešojo intereso ir kitose įmonėse, kurios atitinka nustatytus kriterijus. Kitoms įmonėms auditas yra neprivalomas. Tai mažos įmonės ir dalis vidutinių įmonių. Mažos ir vidutinės įmonės sukuria nemažą dalį šalies bendrojo vidaus peržiūros galimybės.

Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų peržiūros galimybės sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis; 2 05 30 įstatymu Nr.

Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo; 3 05 30 įstatymu Nr.

dideles pajamas naršant internete uždirbk daugiau bitkoinų

Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti peržiūros galimybės įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo; 4 kai pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties šalis, su kuria perkančioji organizacija sudarė sutartį, pakeičiama nauja peržiūros galimybės šalimi dėl bent vienos iš šių priežasčių: a įgyvendinant pirkimo dokumentuose iš anksto nedviprasmiškai, laikantis šios dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, suformuluotą pirkimo peržiūros galimybės ar preliminariosios sutarties peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę; b dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros, pradinio tiekėjo teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti šio įstatymo taikymo; KEISTA: 05 30 įstatymu Nr.

peržiūros galimybės uždarbis dirbant internetu nuotoliniu būdu

Toks sutarties pakeitimas galimas, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė, kaip nustatyta šio įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje; 5 kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip peržiūros galimybės šio straipsnio 4 dalyje. Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, taikant šio peržiūros galimybės 1 dalies 2 ir 3 punktus ir 2 dalį, atsižvelgiama į patikslintą sutarties vertę.

Dėl Covid viruso pandemijos ir Lietuvoje paskelbto karantino perkančiosios organizacijos ir tiekėjai gali susidurti su sunkumais vykdant viešojo pirkimo sutartis. Pavyzdžiui, negalėjimu sutarties vykdyti joje numatyta tvarka ar terminais. Kaip tokiu atveju derėtų elgtis?

Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais internetinis pajamų prekybininkas sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į peržiūros galimybės sąlygas neatsižvelgiama : 1 pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2 dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3 dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 4 kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šio straipsnio 1 peržiūros galimybės 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

Programa "Audacity"

Peržiūros galimybės Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Įdomūs straipsniai