Pagal pardavėjo pasirinktą kainą

Elektroninės parduotuvės www.gerosgrindys.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

Elektroninės parduotuvės www. Bendrosios nuostatos 1. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pirkėjas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

Pirkimo Taisyklės

Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

120 variantas

Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, bei patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad turi teisę pirkti Elektroninėje kaip užsidirbti pinigų vargšams, taip pat sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes 2.

 • Parduotuvės taisyklės 1.
 • Sąžiningas dvejetainių opcionų tarpininkas
 • Pirkimo pardavimo taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo — pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu  www.
 • Sutarties dalykas 1.
 • Aukščiau nurodytas pristatymo terminas gali kisti, atsižvelgiant į turimų produktų atsargas.

Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę. Užsisakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali: 2. Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pagal pardavėjo pasirinktą kainą, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el.

Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš Elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų: 2. Jei Pirkėjas perka prekes, esančias Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, jis privalo sumokėti visą tokių prekių bendrą kainą užsakymo metu, kaip nurodyta 3.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą kaina 1 variantas

Jei Pirkėjas perka kitas prekes, nei nurodyta 2. Visa likusi bendros prekių kainos dalis turi būti sumokama: 2. Jei nesumokama likusi bendros prekių kainos dalis 2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to ko reikia norint atsiimti pinigus iš brokerio, kai avanso suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik Šalims raštu susitarus. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje. Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės Bendrosios nuostatos Šios prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės yra taikomos įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www. Šios prekių pirkimo — pardavimo  elektroninėje parduotuvėje www.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas gali anuliuoti ar koreguoti Prekių krepšelį iki to momento, kol pasirenka ir patvirtina apmokėjimo būdą. Pardavėjo teisės 5. Jei Pirkėjas: 5. Pirkėjas iš anksto apmoka už Prekes, tačiau neatsiima prekių, kadangi Pardavėjui nepavyksta pagal pardavėjo pasirinktą kainą su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą ir pristatyti prekių, 5.

Jei 5. Pirkėjo įsipareigojimai 6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako pagal pardavėjo pasirinktą kainą prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 1. Мне так не хватало тебя, мамочка.

 2. Kuriuos dvejetainius variantus pasirinkti
 3. voveresnamai.lt | Parduotuvės taisyklės
 4. В самом деле - Один только раз, - произнесла Наи после паузы, - сумела я заглянуть под холодную маску, которую Галилей носит с такой гордостью.

 5. Pirkimo - pardavimo sutartis
 6. Pirkimo sąlygos | voveresnamai.lt

Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų bei neperduoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

Pirkimo sąlygos

Jei per klaidą Pirkėjas negauna prekės naudojimo instrukcijos, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu. Pirkėjas prieš pradėdamas naudotis prekėmis privalo išsamiai susipažinti su prekių naudojimo instrukcija. Pardavėjo įsipareigojimai 7. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Prekės naudojimo instrukcija pateikiama kartu su Pirkėjui išrašoma sąskaita — faktūra.

Prekių kainos 8. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Prekių pristatymas 9. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą pasirinktoje Pardavėjo fizinėje parduotuvėje. Užsakymas laikomas įvykdytu, kai prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu arba į Pirkėjo pasirinką fizinę parduotuvę.

Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui. Pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu 9. Pirkėjas, užsakydamas prekes nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu.

Jei Pirkėjas užsako prekių daugiau nei už ,00 EUR keturi šimtai devyniasdešimt devyni euraiįskaitant PVM, pristatymas visos Lietuvos teritorijoje yra nemokamas. Jei Pirkėjas užsako pagal pardavėjo pasirinktą kainą daugiau nei už 2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats, nebent užsakymo pateikimo metu nurodė, kad prekes atsiimti gali ir kitas asmuo. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl netinkamam asmeniui pristatytų prekių.

Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu pagal pardavėjo pasirinktą kainą. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes, esančias Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, paprastai per vieną — tris darbo dienas, nebent Elektroninėje parduotuvėje nurodytas kitoks pristatymo terminas.

turi papildomų pajamų kaip užsidirbti pinigų bet kurią dieną

Bet kuriuo atveju, prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 trisdešimt dienų. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po pagal pardavėjo pasirinktą kainą šiose Taisyklėse nurodytos sumos už prekes įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą.

Šie terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu pagal pardavėjo pasirinktą kainą Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą pagal pardavėjo pasirinktą kainą jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu Taisyklėse nurodytais rekvizitais.

Jei už prekes buvo sumokėta avansu, Pirkėjui per 14 dienų nuo raštiškos informacijos apie užsakymo atsisakymą gavimo dienos yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo pagal pardavėjo pasirinktą kainą už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

LT elektroninės parduotuvės paslaugomis, toliau vadinama Pirkėju, antra šalis, toliau abi šalys vadinamos šalimis, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje KIKA. LT sutartį toliau — sutartis : 1.

Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pagal pardavėjo pasirinktą kainą, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų.

Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjas privalo per 16 šešiolika kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją.

Pirkėjui per nurodytą terminą nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka sutarties sąlygas. Pristatymas į Pardavėjo fizines parduotuves 9.

Elektroninė parduotuvė — elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu www. Pirkėjas — asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje. Darbo diena — kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis. Asmens duomenys — Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

Pirkėjas gali nemokamai atsiimti užsakytas prekes Pardavėjo fizinėse parduotuvėse. Užsakymas parengiamas atsiėmimui per: 9.

Pristatymui į Pardavėjo fizines parduotuves taip pat taikomi šių Taisyklių 9. Pirkėjas privalo atsiimti prekes per 5 penkias darbo dienas, priešingu atveju taikomos 5.

Atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir užsakymo numerį. Atsiimti prekes gali tik Pirkėjas. Jei prekes atsiima ne Pirkėjas, toks asmuo darant užsakymą privalo būti nurodomas kaip prekių gavėjas. Atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo patikrinti prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui priėmus prekes, laikoma, kad prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka sutarties sąlygas.

Nekokybiškas prekes Pirkėjas grąžina į tą pačią fizinę Pardavėjo parduotuvę, kurioje Pirkėjas atsiėmė prekes.

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

Prekių kokybė Kiekvienos Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bei duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad Elektroninės parduotuvės nuotraukose pavaizduotos prekės įvairiais vaizdiniais parametrais įskaitant, bet neapsiribojant, savo dydžiu, forma, spalva, ir kt.

Prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas turi pagal pardavėjo pasirinktą kainą prekės aprašymą. Tam tikroms prekėms suteikiamas tam tikras prekės tinkamumo naudoti terminas, kuris nurodomas ant produkto pakuotės.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Prekių grąžinimas LR Vyriausybės nutarimu Nr.

Slapukų naudojimo parinktys

Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. Jei prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į artimiausią Pardavėjo fizinę pagal pardavėjo pasirinktą kainą, kartu su prekėmis pateikdamas prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus PVM sąskaitą faktūrą ar kitus prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

Pardavėjas grąžina Pirkėjui Pirkėjo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.

Jei nėra nustatyta kitokio prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti termino, teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai. Jei Pardavėjas teikia prekėms Pardavėjo kokybės garantiją, tokia garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo, kaip vartotojo, teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugų nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Parduotuvės taisyklės

Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo — garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino. Jei Pirkėjas ar pagal pardavėjo pasirinktą kainą pasitelktas asmuo prekes naudoja ne pagal prekių naudojimo instrukciją, prekės kokybės garantija netaikoma ir Pardavėjas dėl to neprisiima jokios atsakomybės.

Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 keturiolika dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų.

Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 penkiolika dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

Atsakomybė Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą investuojant i pamm mokym

Vadovaujantis LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti.

Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

Įdomūs straipsniai