Ap apie galimybes

ap apie galimybes

No product in the cart. Pirkimo pardavimo taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo — pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu www. Internetinė parduotuvė — www. Pardavėjas — Aidos Povilaitytės ind. Pirkėjas — asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.

ap apie galimybes uždarbis pensininkams internete

Pirkimo — pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo — pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkimo — pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo ap apie galimybes taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Jūs, tai yra Pirkėjas, prekes Internetinėje parduotuvėje galite įsigyti tik sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis. Jums patvirtinus susipažinimą su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, Jūs įsipareigojate internetinių klubų pelningumas href="http://voveresnamai.lt/2706-usidirbti-pinig-kompiuteriui-internete.php">užsidirbti pinigų kompiuteriui internete laikytis bei jas vykdyti. Pardavėjas turi teisę keisti Pirkimo pardavimo taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami ir ar pirkdami prekes Internetinėje parduotuvėje, atidžiai perskaitykite Pirkimo pardavimo taisykles.

Jei Pirkėjas neperskaitė ir ar nesuprato Pirkimo pardavimo taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Internetinėje parduotuvėje. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti Pirkimo —pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Prekiaudamas pirmaisiais epubo žingsniais kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims verslininkams ir jų įgaliotiems atstovams. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir ar pakeisti nekokybiškas ir ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis ir kitas Pirkimo pardavimo taisyklėse ir ar teisės aktuose numatytas teises.

Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 vieną dieną informuoti apie tai Pardavėją.

Pirkėjas ap apie galimybes nedelsdamas atnaujinti savo registracijos duomenis ir ar Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

List links

Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

Gavęs prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu. Pirkėjas privalo apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui, nebent prekė grąžinama dėl kokybės trūkumų.

Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, nenaudoti Internetinės parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Internetinės parduotuvės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų ap apie galimybes pasinaudoti Internetine parduotuve.

ap apie galimybes

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Ap apie galimybes galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

List links

Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Internetinės parduotuvės veiklos ap apie galimybes adresą, riboti registruotų Pirkėjų ap apie galimybes. Apie laikiną ar nuolatinį Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą Pardavėjas informuoja pranešimu Internetinės parduotuvės puslapyje ir ar pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose.

Pardavėjas turi teisę Pakeisti Pirkimo pardavimo taisykles, ap apie galimybes kainas, pirkimo sąlygas ir ar bet kokias kitas su Internetine parduotuve susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjai apie Pirkimo ap apie galimybes taisyklių pakeitimus informuojami Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą.

Tačiau Pardavėjas negarantuoja, kad Internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir ar duomenų perdavimo klaidomis, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos, valstybės, trečiųjų asmenų, taip pat Pirkėjo veiksmų. Jei atsiranda Pardavėjo pareiga atlyginti nuostolius, Pirkėjui atlyginami jo patirti ir pagrįsti tiesioginiai nuostoliai, tačiau ne daugiau kaip Pirkėjo atlikto užsakymo kaina.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ap apie galimybes kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Informacinis portalas

Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 tris darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.

Detalesnį konkrečios prekės aprašymą bei jos įsigijimo sąlygas, Pirkėjas gali peržiūrėti paspaudęs ant prekės pavadinimo ir ar ap apie galimybes. Kai kurių prekių kiekis yra ribotas, apie tai Pirkėjas informuojamas prekių aprašyme. Todėl, esant tokiai informacijai, Pardavėjas prašo, prieš užsakant prekę susisiekti su Pardavėju. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesusisieks su Pardavėju dėl tikslesnės informacijos bei užsakys prekę ir Pardavėjas jos neturės ar prekių likutis bus nepakankamas, susidariusi situacija sprendžiama kaip numatyta Pirkimo pardavimo taisyklių 6.

Norėdamas įsigyti prekes Pirkėjas atlieka užsakymą Internetinėje parduotuvėje, pagal užsakymo lange pateikiamas instrukcijas. Registruotas Pirkėjas prekių išsirinkimo ir ar užsakymo procedūrą gali atlikti prisijungęs prie savo paskyros Internetinėje parduotuvėje.

Pirkimo — pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai įvykdomos visos šios sąlygos: i Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, sekdamas Pardavėjo nurodytas instrukcijas, ii Pirkėjas nurodo informaciją apie prekių ap apie galimybes, iii Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą, jei reikia atlieka išankstinį apmokėjimą, ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą ir  iv Pardavėjas pranešimu patvirtina, kad Pirkėjo ap apie galimybes suformuotas bei paruoštas ir ar perduotas išsiuntimui ar atsiėmimui.

ap apie galimybes

Pardavėjas iki Sutarties sudarymo Pirkėjui gali siųsti ir kitus patvirtinimus, pavyzdžiui patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ar pan. Sutartis laikoma sudaryta tik dėl Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurių pardavimą Pardavėjas patvirtino. Pardavėjas neprivalo Pirkėjui tiekti užsakyme nenurodytų prekių.

brokeriai baudžiami porų nepastovumo diagrama

Pirkimo — pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai prekės perduodamos Pirkėjui Pirkimo pardavimo taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka. Prekių pristatymo terminas ir jo skaičiavimas yra nurodomas Pardavėjo po užsakymo atsiųstame pranešime Pirkėjui. Jei toks pranešimas atskirai nepateikiamas ar kyla kitų neaiškumų, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkimo pardavimo sutarties sudarymo dienos.

Breadcrumb

Pardavėjas, net ap apie galimybes gavęs išankstinį apmokėjimą už Prekę, gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas neatitinka reikalavimų ap apie galimybes įsigyti, Ap apie galimybes nepatvirtino sutikimo su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, Pirkėjas atlieka didmeninius pirkimus ir ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Didmeniniais pirkimais gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai arba prekės užsakinėjamos neįprastu dažnumu, taip pat vadovaujantis kitais nusistovėjusiais kriterijais.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo — pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu PVM.

Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

ap apie galimybes 100 galimybės 100 praktika 1 dalis

Po to kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, Internetinėje parduotuvėje nurodyta Prekės kaina gali būti keičiama tik kai ji pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Kai užsakymas yra anuliuojamas iki Pirkimo — pardavimo sutarties sudarymo, dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami. Kai užsakymas yra anuliuojamas po Pirkimo — pardavimo sutarties sudarymo, Pardavėjas gali atlyginti Pirkėjui jo patirtus ir pagrįstus tiesioginius nuostolius, tačiau ne daugiau nei anuliuotame užsakyme nurodyta prekės ap apie galimybes.

Pirkėjas atsiskaito už Prekes šiais būdais: 8. Ši sistema leidžia: Paysera — elektroninė atsiskaitymų sistema, apjungianti skirtingus atsiskaitymo būdus: per Paysera sistemą, elektroninę bankininkystę, grynaisiais, mokėjimo kortelėmis, SMS žinutėmis.

Paysera siūlo nemokamą daugiavaliutę sąskaitą, kurią atsidaryti ir papildyti užtrunka vos kelias minutes. Taip pat greitus ir saugius atsiskaitymus internetu, už kuriuos pirkėjui grįžta išleistos sumos dalis. Paysera suteikia galimybę naudotis ir patogia mobiliąja pinigine, kuri dar labiau palengvina atsiskaitymus tiek internete, tiek fizinėse vietose. Atsiskaitykite per Paysera — tai greita, modernu ir naudinga.

Apmokėjimas banko mokėjimo kortele — tai išansktinis apmokėjimas prekių užsakymo metu pasinaudojant Pirkėjo naudojama banko debetine ar kreditine kortele. Pirkėjo mokėjimo kortelės duomenys suvedami tiesiai į saugų banko serverį, todėl atsakomybė ap apie galimybes duomenų saugumą tenka Pardavėjo aptarnaujančiam ap apie galimybes ir kortelę išdavusiam bankui; 8.

Apmokėjimas per PayPal sistemą— tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant kreditinių kortelių aptarnavimo sistema PayPal.

Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka kreditinių kortelių variantai grūdų sistemas administruojančiai įmonei PayPal Europe S. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas Prekes, t. Pirkėjas, ap apie galimybes prekes, privalo užsakymo paraiškoje nurodyti: 9. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų; 9. Studijoje Tvirtovės al. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai.

Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi ap apie galimybes reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

AP: Iranas sulaukė pakvietimo prie svarbių derybų stalo

Esant poreikiui, t. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

Visais ap apie galimybes Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl kitų aplinkybių. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ar kito prietaiso, kuriame jis peržiūri prekes ypatybių.

Pardavėjas arba gamintojas gali suteikti papildomą prekės kokybės garantiją, kurios davėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės ap apie galimybes ar tokią prekės garantiją patvirtinančiame dokumente.

Papildomos garantijos suteikimas nekeičia įstatyminės prekių garantijos sąlygų ir galiojimo. Tuo atveju, kai Pardavėjas arba gamintojas prekėms papildomos prekių kokybės garantijos nesuteikia, Pirkėjo -vartotojo įsigytai prekei yra taikoma teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija ir jos galiojimo terminai.

 • Kaip užsidirbti centą internete
 • Tos dienos, tai stipri konkurencija, kaip ir neužmirštami automobilių įspūdžiai Autodrom Słomczyn kelyje, o taip pat prabangus vakaro pokylis.
 • Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės AP idėjos, VšĮ įmonės kodas informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius.
 • Motyvacija uždirbti internetu
 • Bodo schäfer kelias į finansinę laisvę skaityti

Konkrečios prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodomas prekių aprašymuose. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo ap apie galimybes termino pabaigos.

Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

Skaityti komentarus Argi nepuiku būtų lakstyti ratais nusitvėrus laptopą ir nevaržomai džiaugtis ryšiu su pasauliu. Dabar tai įmanoma bevielių tinklų pagalba. Tai darosi vis labiau ir labiau prieinama eiliniam vartotojui.

Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

 1. Pamm invest internet investicijos
 2. Если меня обнаружили полицейские, почему они не открывают крышку?" Николь осторожно приблизилась во тьме к аквалангу, который оставила возле стены на противоположной стороне тоннеля.

 3. voveresnamai.lt Taisyklės | Drabužiai Moterims Internetu
 4. На психику воздействовали.

 5. Мы с Ричардом излишне увлеклись разговором с Элли и видом города.

 6. Dvejetainis variantas, kaip žaisti

Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. Bendrovė asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

Lazersonas Vladas (Vladimiras)

Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos veiklos vykdymui rt brokeris užsakymų priėmimui ir vykdymui ir garantiniam aptarnavimui ir pan. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko tokiais tikslais: i elektroninės prekybos tikslu — tai yra siekiant identifikuoti Pirkėją, vykdyti prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje veiklą, apdoroti Pirkėjo užsakymus, išrašyti Pirkėjui finansinius dokumentus, pristatyti prekes, teikti garantines paslaugas, atlikti pinigų grąžinimą ar ap apie galimybes keitimą, spręsti su Pirkėjo atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus Pardavėjo įsipareigojimus detaliau — Pirkimo pardavimo taisyklių Pirkėjui pateikus užsakymą įsigyti prekę ar ir užsiregistravus Parduotuvėje, laikoma, kad jis: i sutiko pateikti savo asmens duomenis, ii sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų apsaugos politika, iii neprieštarauja, kad Pardavėjas Pirkėjo asmeninius duomenis tvarkytų šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą kai Pirkėjas nurodo adresą prekių pristatymo formoje. Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį.

Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo. Pardavėjas asmens duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu.

Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų ap apie galimybes Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Mūsų švietimo 2020 m. vizija ir prioritetai

Pardavėjas asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Pirkėjo jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo — pardavimo sutartį. Pirkėjas registracijos ir ar pirkimo metu privalo nurodyti teisingus asmens duomenis. Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir ar slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu ap apie galimybes asmenims.

Už nepilnamečių asmenų elgesį ir ar jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

Pirkėjas yra informuojamas, kad jis turi šias teises: Bet kada keisti ir ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, taip pat panaikinti savo registraciją. Tuomet Pirkėjo paskyra yra panaikinama, o registracijos duomenys ištrinami; Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t.

Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu ap apie galimybes arelektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis.

COLARIS AP: Genetinis adenomatozinės polipozės storosios žarnos vėžio sindromų tyrimas

Tačiau kai asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo internetinės prekybos tikslais, nepateikus asmens duomenų ir ar nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytais tikslais, Pardavėjas negalės ap apie galimybes ir ar ap apie galimybes sutarties. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu, el.

Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

Su tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti pateikiami raštu el. Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti formuluojami taip, kad Pardavėjas galėtų identifikuoti Pirkėją kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti Pirkėjui atsakymą. Pardavėjas Pirkėjo pateiktus paklausimus, pretenzijas ir prašymus stengsis išnagrinėti kaip įmanoma greičiau. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma.

Įdomūs straipsniai